Nauka

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-Badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-412-Regionalne-agendy-naukowo-badawcze

Zachęcamy do aplikowania o środki.