Aktualności

KONSULTACJE

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. dotyczącym przyjęcia oraz skierowania do konsultacji dokumentu pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, w załączeniu przedstawiamy stosowny dokument. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opracowaniem oraz wypełnienie formularza konsultacyjnego.

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem stosownego formularza online dostępnego tutaj.

Formularz wymaga odpowiedzi na wszystkie pytania.

UWAGA: W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” w poszczególnych przypadkach niezbędne jest uzasadnienie – odpowiedzi nie zawierające uzasadnienia nie będą poddane analizie.

Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2016r. (piątek)

Załączniki