Aktualności

Wyniki konsultacji dokumentu pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

W związku z przeprowadzonymi w dniach 9-17 czerwca 2016r. konsultacjami dokumentu pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, w załączeniu przedstawiamy zestawienie komentarzy zgłoszonych poprzez formularz konsultacyjny wraz z zaktualizowanym w wyniku konsultacji w/w dokumentem.

Dokument pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, zawierający uwagi interesariuszy zgłoszone w wyniku konsultacji społecznych został przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 r.

Załączone dokumenty zawierające odpowiedzi na poszczególne uwagi zgłoszone w ramach konsultacji stanowiły informację na posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 r.

Załączniki