Biznes

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – konkurs w ramach PO IR

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Więcej informacji tutaj

Źródło: www.poir.gov.pl