Nauka

Infrastruktura B+R w KT

Podpisany został załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to oficjalny dokument zawierający listę przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R jednostek naukowych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 1.1.

Załączniki