Nauka

Spotkanie Marszałka z Rektorami

18 października br. odbyło się spotkanie marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego z przedstawicielami nowych władz publicznych uczelni wyższych naszego regionu.

Głównym tematem spotkania była ostatecznie przyjęta przez strony rządową i samorządową lista projektów z zakresy infrastruktury badawczo-rozwojowej uczelni, które mogą ubiegać się o wsparcie z RPO (zał. 5b do kontraktu terytorialnego). Samorząd województwa przygotowując się do ogłoszenia konkursu pragnął poznać oczekiwania potencjalnych beneficjentów oraz przedstawił kluczowe warunki organizacji konkursu wynikające z przepisów prawa. Ponadto zaprezentowano stanowisko Ministerstwa Rozwoju ws. kryteriów konkursu, które stanowiło podstawę do dyskusji na temat możliwych do spełnienia przez beneficjentów warunków.