Aktualności

prof. Bogusław Buszewski członkiem PAN

Prof. Bogusław Buszewski, pełniący funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Założona w 1952 roku Polska Akademia Nauk jest korporacją naukowców – w skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. W głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN nowymi członkami korespondentami Akademii zostały 34 osoby, 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi. Prof. Buszewski został nowym członkiem korespondentem w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.

 

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze oraz Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną środowiska i fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, PaT/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również spektroskopią i chemometrią.
Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W listopadzie 2013 r. prof. Buszewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji.

źródło: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20161206092535