Biznes

Nabór kandydatów na ekspertów – POIR

Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie:

  • Innowacyjności,
  • Branży,
  • Analizy finansowej,
  • Zarządzania.

Zadania ekspertów

Zadaniem ekspertów będzie świadczenie wybranych usług w zakresie:

  • oceny merytorycznej wniosków o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego(KKK),
  • oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Inteligentny Rozwój,
  • weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny projektu (autokontrola projektu),
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w zakresie działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”, 3.2.1 „Badania na rynek”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw”,
  • zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
  • doradztwa w zakresie projektu.

Więcej informacji tutaj

Żródło: www.poir.gov.pl