Biznes

Forum Przedsiębiorczości 2017

7 czerwca w Auli UMK odbędzie się Forum Przedsiębiorczości. W wydarzeniu, organizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, wezmą udział przedstawiciele 10 Wydziałów UMK i ponad 30 firm.

Forum jest przygotowywane w ramach „Inkubatora Innowacyjności + ” realizowanego przez AIP UMK i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczyste rozpoczęcie Forum odbędzie się o godz. 9:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. Wykład inaugurujący pt. „NCBiR 2017 – nowe szanse dla współpracy nauki i biznesu” wygłosi dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK.


Szczegółowe informacje tutaj