Nauka

Ponad 140 mln zł w trzecim otwartym konkursie w programie MAB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). O środki w wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania.

Na jedną nowopowstałą instytucję badawczą można otrzymać finansowanie w wysokości co najmniej 35 mln zł. Środki te mają sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych w pierwszych pięciu latach funkcjonowania instytucji.

Trzeci otwarty konkurs w programie MAB został uruchomiony 28 kwietnia br. Nabór wniosków jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 czerwca br. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Więcej informacji tutaj