Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17).

Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 08.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Więcej informacji tutaj