Aktualności

Kredyty na innowacje technologiczne

Od 15 stycznia 2018 r. do 24 maja 2018r . będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Budżet konkursu wynosi 550 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. 
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 mln zł.

Więcej informacji: tutaj