Nauka

Honoris causa WAT dla profesora Buszewskiego

Prof. Bogusław Buszewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności odebrał  honorowy doktorat Wojskowej Akademii Technicznej.

Ceremonia odbyła się w kampusie WAT w Warszawie.Uroczystość przyznania tej najwyższej godności akademickiej miała miejsce 18 stycznia w Sali Kinowej WAT. Wejście orszaku rektorów zaprzyjaźnionych uczelni, członków Senatu WAT, wprowadzenie sztandaru Akademii oraz odśpiewanie hymnu państwowego rozpoczęło uroczystą ceremonię. Wśród gości obecni byli: recenzenci dorobku naukowego honorowego doktora profesorowie Izabela Nowak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Jerzy Choma z Wojskowej Akademii Technicznej oraz promotor prof. Krzysztof Czupryński. Swoją obecnością zaszczycili profesora m.in. marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i naukowych, honorowi doktorzy WAT profesorowie Józef Modelski i Piotr Wolański, przedstawiciele Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, instytucji wojskowych, Prawosławnego Ordynariatu WP, firm, ośrodków badawczo-rozwojowych, stowarzyszeń i organizacji technicznych, z którymi profesor współpracuje. W tej szczególnej ceremonii doktorowi honoris causa towarzyszyła najbliższa rodzina, współpracownicy z Katedry Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyjaciele i koledzy.

Więcej informacji tutaj