Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca w Programie Inteligentny Rozwój ogłasił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Więcej informacji tutaj