Aktualności

Projekt „SCALESCRAPERS – jak skutecznie wspierać firmy typu scale-up?”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami, tj. Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Central Transdanubian Innovation Agency z Węgier oraz Technology Park of Ljubljana i IRP Maribor (Słowenia) zrealizowała w ramach Programu Horyzont 2020 projekt „SCALESCRAPERS – jak skutecznie wspierać firmy typu scale-up?”. Celem projektu było wypracowanie rekomendacji dla podmiotów tworzących system innowacyjności (instytucje otoczenia biznesu, sektor publiczny, sektor B+R) służących zwiększeniu efektywności funkcjonowania z jednej strony całego systemu, z drugiej strony konkretnie instytucji otoczenia biznesu.

 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji usług dostępnych w regionach, z których pochodzą Partnerzy, badania potrzeb firm rozwijających się oraz wniosków ze spotkań peer learningowych opracowano dokument (Design Options Paper) zawierający analizę SWOT systemu wsparcia scale-upów, zdiagnozowane problemy, ale co najważniejsze rekomendacje. Raport jest dostępny na stronie internetowej https://www.technopark.org.pl/doradztwo/scalescrapers-jak-skutecznie-wspierac-scale-upy/.