Aktualności

Zaproszenie na seminarium: „Międzynarodowe zamówienia publiczne na innowacyjne produkty i usługi”

TERMIN I MIEJSCE
23 października 2018 r., w godz. 11.00-15.00, w Hotelu City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 (sala B).
ORGANIZATOR
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
PARTNERZY MERYTORYCZNI (wg. kolejności wystąpień)                               Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych,
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.,
Sekcja Zamówień Publicznych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
DO KOGO SKIEROWANE JEST SEMINARIUM?
Wydarzenie dedykowane jest polskim przedsiębiorcom (eksporterom), jednostkom badawczo-rozwojowym z różnych branż, posiadającym innowacyjny produkt i/lub usługę, którzy zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego poza granicami Polski.  DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?                                                            -przedstawione zostaną wybrane zagadnienia pojawiające się w międzynarodowym obrocie prawnym w kontekście zamówień publicznych,
-uczestnicy seminarium poznają odpowiedzi m.in. na pytania: w jaki sposób poza granicami Polski wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na innowacje)? czym są zamówienia publiczne na innowacje oraz czym są międzynarodowe zamówienia publiczne?,
-omówiona zostanie koncepcja partnerstwa innowacyjnego w UE na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE,
-będzie to okazja, aby zapoznać się z przykładem pewnego zagranicznego przetargu oraz związanych z nim doświadczeń Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako polskiego podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia w ramach procedury partnerstwa innowacyjnego,
-prelegenci zaprezentują dostępność (innowacyjnych) zamówień publicznych dla polskich wykonawców (eksporterów) na rynku globalnym – zarówno w wybranych krajach, jak i na przykładzie trendów zakupowych organizacji międzynarodowej NATO.
PROGRAM jest dostępny tutaj
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW jest możliwa do 19 października 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Kontakt z K-PCOIE w sprawie seminarium: j.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (056) 62 18 751.