Aktualności

Konferencja otwierająca projekt REGIOGMINA

Zachęcamy do udziału w konferencji otwierającej projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (Regiogmina)”.

Projekt zakłada wypracowanie metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP ze strony samorządów lokalnych działających w ramach wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i jego instytucjami. Jest to nowy model rozwoju dla MŚP, nieuwzględniany w dotychczasowej polityce rozwoju. Wymiar lokalny dla funkcjonowania MŚP jest kluczowy, bo w Polsce to gmina systemowo dysponuje potencjalnym instrumentarium prawnym w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego czy rozwoju infrastruktury, które to czynniki są kluczowe dla prowadzenia aktywnej polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Termin konferencji: 11 marca br. (poniedziałek), godz. 11:00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń, sala PATIO I piętro

 

źródło: UMWKP

 

Załączniki