Aktualności

Spotkanie samorządowe w Brodnicy

W dniu 15 maja br. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządowcami lokalnymi. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Podczas konsultacji, ze strony Samorządu Województwa udział wzięli: Ryszard Bober, Wiceprzewodniczący Sejmiku, oraz radny wybrany z grudziądzkiego okręgu wyborczego: Wiesław Żurawski. Przedstawiono samorządowcom etap prac nad aktualizacją RSI oraz zapowiedziano na przełom sierpnia i września początek konsultacji społecznych z ich bezpośrednim udziałem.

Kolejne spotkania samorządowe odbędą się w Inowrocławiu, Bydgoszczy oraz Toruniu.

Do pobrania: