Aktualności

Spotkanie samorządowe w Inowrocławiu

W dniu 23 maja br. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządowcami lokalnymi. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Podczas konsultacji, ze strony Samorządu Województwa udział wzięli Wiceprzewodniczący Sejmiku: Adam Banaszak i Krystian Łuczak. Przedstawiono samorządowcom etap prac nad aktualizacją RSI oraz zapowiedziano na przełom sierpnia i września początek konsultacji społecznych z ich bezpośrednim udziałem.

Kolejne spotkania samorządowe odbędą się w Bydgoszczy i Toruniu. Następnie planowane są konsultacje założeń RSI w powiatach.

Do pobrania:

PROGRAM SPOTKANIA SAMORZĄDOWEGO