Aktualności

Wywiady grupowe FGI

Firma PAG Uniconsult z Warszawy prowadzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego szereg badań na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Z końcem kwietnia został opracowany raport metodologiczny (dostępny w bazie wiedzy – zakładka aktualizacja 2014-2020), w którym zawarto opis metodyki prac aktualizacyjnych i plan tych prac. W maju firma przeprowadza wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami rozmaitych środowisk Regionalnego Systemu Innowacji w naszym regionie.

W dniu 23 maja 2012 r. odbyły się w Toruniu dwa wywiady grupowe. Pierwszy wywiad przeprowadzono ze środowiskiem akademickim z Torunia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod przewodnictwem prof. Bogusława Buszewskiego – przewodniczącego zespołu ekspertów Zarządu Województwa ds. polityki innowacynej. Drugi wywiad odbył się w środowisku instytucji proinnowacyjnych w Toruńskim Parku Technologicznym. Gospodarzem spotkania była p. Ewa Rybińska – Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dzisiaj (24 maja 2012 r.) odbywa się wywiad grupowy przeprowadzany w środowisku akademickim w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Kolejne wywiady grupowe, pierwszy w środowisku samorządowców w Toruniu, a drugi w środowisku pracodawców w Bydgoszczy zaplanowano na 29 i 30 maja 2012 r. Gospodarzami spotkań będą: ze strony samorządu – p. Marszałek Michał Korolko w Urzędzie Marszałkowskim oraz po stronie pracodawców Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Terlecki w NOT w Bydgoszczy.