Aktualności

Spotkanie eskpertów ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji – I plenarne posiedzenie

We wtorek 12 czerwca br. o godzinie 11:00 w Hotelu-Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku , I piętro, sala 118, odbyło się pierwsze plenarne spotkanie zespołu ekspertów pracującego nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 reprezentantów wszystkich znaczących instytucji proinnowacyjnych w regionie, przedstawicieli świata administracji, nauki i biznesu.

Prace nad aktualizowaną strategią obejmują: ewaluację dotychczasowej strategii obowiązującej do 2015 roku, opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 oraz opracowanie szczegółowego Planu Działań na okres przejściowy, czyli lata 2013-2015.Głównym założeniem dotyczącym przebiegu tych prac jest partycypacja szerokich grup osób zainteresowanych powstaniem dokumentu, który stanie się podstawą realizacji szczegółowych projektów proinnowacyjnych, zgłaszanych przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i samorządy w latach 2013-2020, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20120.

Interesariuszy procesu aktualizacji zaproszono do udziału w jednym z 4 zespołów tematycznych, które przy pomocy moderatorów wypracują cele strategiczne do przyszłej strategii innowacji. Poniżej opis zespołów oraz zaproszenie z programem spotkania.

Omówiono wstępne wyniki ewaluacji ex post obowiązującej RSI WK-P oraz diagnozę potencjału innowacyjnego naszego regionu. W zakładce baza wiedzy – aktualizacja RSI można znaleźć te opracowania, a w zakładce multimedia – prezentacje ze spotkania.

ZAPROSZENIE

Opis_Zespolow_Tematycznych

Kolejne spotkanie zespołów eksperckich odbędzie się zgodnie z ustalonym podziałem na podzespoły w dniu 26 czerwca br. również w Przysieku w Hotelu Daglezja.