Aktualności

Panel ekspertów – podsumowanie prac terenowych w procesie aktualizacji RSI WKP

W piątek 22 czerwca br. o godz. 11.00 w sali B-115 Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbędzie się panel ekspercki podsumowujący przeprowadzone badania terenowe. Zebrany w trakcie wywiadów grupowych i indywidualnych w różnych środowiskach materiał, podczas panelu zostanie poddany ocenie i weryfikacji zaproszonym kluczowym ekspertom. Panel jest środkiem służącym zapewnieniu rzetelności i trafności wniosków wyciąganych z ewaluacji ex-post, jest ich weryfikacją przez skonfrontowanie z wiedzą i opiniami innych kompetentnych osób. Tematem rozmowy będą też zdiagnozowane przez wykonawcę ryzyka i zagrożenia związane z wdrażaniem RSI WKP w celu wypracowania metod prewencyjnych lub naprawczych, gwarantujących ich likwidację lub przynajmniej realne zminimalizowanie. Dlatego też panel będzie również źródłem nowych wniosków i rekomendacji. W panelu uczestniczyć będzie ok. 10 osób, aby umożliwić sprawną dyskusję i wymianę poglądów – osoby zasiadające w Radzie Innowacji i Zespole Ekspertów, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Do panelu oprócz przedstawicieli władz UTP (jako gospodarza) w osobach J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka i prorektorów: prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego – ds. współpracy z gospodarką (członek RI i ZE) i dr hab. inż. Dariusza Borońskiego – ds. nauki, zostali zaproszeni:
1. Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu – PESA – członek ZE
2. Marzena Kempińska – Przewodnicząca Konwentu Starostów, Starosta Powiatu Świeckiego – członek RI
3.Janusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu APATOR, Radny Sejmiku – członek RI
4. Ewa Rybińska – Prezes Zarządu TARR S.A. – członek RI
5. Waldemar Książczak – Wizeprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców – członek RI i ZE
6. Krzysztof Chmara – Dyrektor RCI
7. Łukasz Niedźwiecki – Prezes Zarządu – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
8. Andrzej Potoczek – Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski
9. Iwona Waszkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Bydgoszczy
Staraliśmy się, aby w panelu była reprezentacja różnych środowisk.
10. Maciej Krużewski – Pełnomocnik Marszałka WK-P ds. koordynacji programów rozwojowych, sekretarz RI