Aktualności

Spotkanie Rady Innowacji i zespołów eksperckich ds. aktualizacji RSI WKP

We wtorek 26 czerwca br. o godzinie 9:30 w Hotelu-Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku , I piętro, sala 118, odbyło się spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji i Zespołu ekspertów ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, na którym zaprezentowano ostateczny kształt wyników diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w kontekście poziomu innowacyjności regionu oraz wyniki i wnioski z ewaluacji ex post strategii innowacji regionu z 2005 roku.

W sesji popołudniowej w godzinach 12:00-15:00 odbyły się natomiast równoległe spotkania 4 zespołów eksperckich pracujących nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestników podzielono zgodnie z ich preferencjami z pierwszego plenarnego spotkania w dniu 12 czewrca br. na nastepujące zespoły:

  • nr 1: Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw
  • nr 2: Innowacyjna gospodarka
  • nr 3: Proinnowacyjne otoczenie biznesu
  • nr 4: Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie

W spotkaniach tego dnia uczestniczyło ponad 80 reprezentantów wszystkich znaczących instytucji proinnowacyjnych w regionie, przedstawicieli świata administracji, nauki i biznesu. Członkowie pracujący w zespołach wypracowywali wizje rozwoju innowacyjnego regionu i cele strategiczne przyszłej strategii. Wszelkiedokumenty stanowiące podstawę merytoryczną spotkań (w tym wypadku diagnoza i ewaluacja ex post) znajdują się w zakładkach baza wiedzy – aktulizacja 2014-2020 i multimedia – prezentacje.

Do pobrania: