Aktualności

Prezentacja prac nad aktualizacją RSI WKP na konferencji KPOP Lewiatan

W dniu 27 czerwca br. o godzinie 10:30 w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja pt. „Czy flexicurity sprzyja innowacyjności?” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. Jednym z dyskutowanych przez reprezentantów w większości sfery biznesu tematów był proces aktualizacji regionalnej strategii innowacji naszego regionu. Przedstawiono wyniki ewaluacji ex post obowiązującej strategii oraz diagnozę sytuacji w zakresie potencjału innowacyjnego Kujawsko-Pomorskiego. Bezpośrednim efektem spotkania będzie poszerzenie grupy interesariuszy tego procesu o kolejnych znaczących reprezentantów sfery biznesu, w szczególności dużych przedsiębiorstw, jak dotąd najmniej licznie uczestniczących w pracach. Link do programu konferencji