Aktualności

Spotkanie samorządowe w Bydgoszczy

W dniu 2 lipca br. o godzinie 10:00 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy odbyło sie spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządowcami lokalnymi z bydgoskiego okręgu wyborczego. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodnicząca Sejmiku – Dorota Jakuta, Wicemarszałek – Dariusz Kurzawa, radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Maciej Świątkowski. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Przedstawiono etap prac nad aktualizacją RSI oraz zapowiedziano na przełom sierpnia i września początek konsultacji społecznych z ich bezpośrednim udziałem.

Kolejne spotkanie samorządowe odbędzie się w Toruniu. Następnie planowane są konsultacje założeń RSI w powiatach.