Aktualności

Czwarte spotkanie zespołów eksperckich: 2 sierpnia, RCP w Solcu Kujawskim

Dnia 2 sierpnia br. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim odbyło się czwarte spotkanie zespołów eksperckich (tematycznych) w ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem spotkania były cele strategiczne oraz kierunki działań proinnowacyjnych w regionie Kujawsko-Pomorskim. Analiza strategiczna oraz foresight zostały przedstawione uczestnikom spotkania w postaci prezentacji multimedialnych, które zostały zamieszczone w zakładce Multimedia. Poniżej znajduje się również matryca celów i działań, a także składy zespołów oraz plany spotkań dla poszczególnych zespołów tematycznych.

Matryca celów i działań RSI WKP

Skład zespołu nr 1

Skład zespołu nr 2

Skład zespołu nr 3

Skład zespołu nr 4

Plan spotkania zespołów 1 i 4

Plan spotkania zespołów 2 i 3