Aktualności

Wstępny projekt RSI WK-P na lata 2014-2020

Pomimo okresu urlopowego, sierpień br. minął pracowicie i obfitował w liczne spotkania związane z opracowywaniem aktualizacji RSI WK-P. Efektem szeregu spotkań jest podsumowanie prac i wyników 4 spotkań zespołów tematycznych oraz konsultacji z przedstawicielami województwa.

Wypracowany materiał został przedstawiony jako wstępny projekt programu pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu Zarządu Województwa, w dniu 5 września br.

Z aktualnymi materiałami, przedstawiającymi wstępne wyniki prac nad RSI WK-P można zapoznać się na przykładzie przygotowanego schematu oraz prezentacji.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie konsultacji regionalnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, o czym będziemy informować na stronie oraz na łamach prasy regionalnej.