Aktualności

Szkolenie w ramach projektu Progr-EAST w Budapeszcie, 9-10 lipca 2012r.

Gdzie można zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat zamówień przedkomercyjnych (Pre-commercial Procurment – PCP)? Jak stworzyć Business Case?

– to tylko niektóre zagadnienia poruszone na sesji szkoleniowej poświęconej PCP, która odbyła się w lipcu br. na Węgrzech dla ponad 40 przedstawicieli władz publicznych (w tym m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) państw odpowiedzialnych za realizację pilotażowych projektów PCP oraz członków Komitetu Sterującego.

Szkolenie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne: wprowadzenie do PCP, Business Case, praktyczne wskazówki i przykłady dot. przetargu PCP, oraz kwestie prawne związane z PCP.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez lokalnego partnera Theodore Puskas Fundation(TPF), we współpracy z INNOVA.

Więcej informacji pod adresem projektu progr-EAST:

http://www.progreast.eu/news/140-progr-east-capacity-building-training-session-on-pre-commercial-procurement-was-held-in-budapest-hungary-on-july-9-102012