Aktualności

Konsultacje eksperckie dot. SR WK-P oraz RSI WK-P, 24.09.2012r., Toruń

Dnia 24 września br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, zostały zorganizowane konsultacje eksperckie w kontekście pracy nad projektami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na spotkaniu wykonawca aktualizacji RSI przedstawił prezentację nt. „Inteligentnej specjalizacji” (ang. „Smart Specialisation”) w ujęciu regionalnym. Omówiono także część planu konsultacji poświęconemu tematyce rozwoju gospodarczego i innowacji. Dalsza część zostanie omówiona na spotkaniu zaplanowanym na 1 października br. w Biznes Parku, przy ul. Grudziądzkiej 110-114, w Toruniu.