Biznes

Rada Ekspercka i Kolegium Rektorów

Rada EksperckaKolegium Rektorów pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie innowacji i postępu technologicznego. Oba organy zostały powołane przez Zarząd Województwa. Głównym zadaniem gremiów jest pomoc w stworzeniu i rozwoju platformy wzajemnej współpracy pomiędzy głównymi aktorami polityki regionalnej – samorządu regionalnego, środowisk naukowego i biznesowego oraz komercjalizacja badań naukowych. Pierwsze spotkanie Kolegium Rektorów oraz Rady Eksperckiej odbyło się 9 lipca 2013 roku.

Kolegium Rektorów to siedmioosobowy organ złożony z reprezentantów najważniejszych uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskich państwowych.

Rada Ekspercka to  ciało opiniodawczo-doradcze, w skład którego wchodzą naukowcy, przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu lokalnego.