Baza Wiedzy

Regionalna Strategia Innowacji do 2015 r.

Na mocy Uchwały nr VII/60/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2003r. w sprawie realizacji projektu celowego pn. „Regionalny system proinnowacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Kujawy-Pomorze RIS prowadzone były prace nad opracowaniem dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji. Uchwalona Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku stanowiła uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, została uchwalona przez Sejmik Województwa 12 grudnia 2005 roku.