31 grudnia 2012 r. zakończył się projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”. Informacja o projekcie tutaj.


Agenda Nauki i Innowacyjności pełni rolę biura Pełnomocnika ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

Zadaniem Agendy jest określanie celów i kierunków polityki innowacyjnej samorządu województwa w ramach regionalnej strategii innowacji w edukacji, nauce i gospodarce.

Pełnomocnik Zarządu (zgodnie z uchwałą Nr 6/167/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności) odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania Agendy w zakresie wszystkich zadań wynikających z zakresu obowiązków biura oraz współpracę z Zarządem Województwa i strategicznymi partnerami Agendy.