Promocja

Spoty TV

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi, promującymi idee innowacyjności w naszym regionie. Program „O Funduszach Unii Europejskiej – odc. 6” wyemitowany został 12 czerwca 2015. Z poruszanych w nim treści dowiedzieć można się w jaki sposób MŚP otrzymać mogą wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spoty reklamowe „Regionalna Strategia Innowacji WK-P na lata 2014-2020″, wraz z jego wersją anglojęzyczną, opracowane zostały w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego” .

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi działalności Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. – tutaj